-->
Person som vill resa från brygga
När tillägg önskas hissas bryggans semafor i god tid före fartygets ankomst. Vid mörker påkallas fartygets uppmärksamhet genom ljussignal, riktad mod fartyget.